Klanten over CowsOnWeb

Enkele citaten van klanten die CowsOnWeb gebruiken:

"Ik ben een grote voetballiefhebber. Dankzij CowsOnWeb durf ik weer naar een match te gaan, omdat ik weet dat er die avond geen koe zal kalven. Ik heb mijn vrijheid terug."

"Als veearts ben ik heel tevreden van CowsOnWeb. Ik raad het dan ook aan bij mijn klanten. Ik hoef niet nodeloos - soms midden in de nacht - naar een boerderij te gaan, omdat we met het systeem duidelijk zien wanneer de koe zal kalven. En de boeren zelf zijn uiteraard ook tevreden."

Bedrijf Cocquyt: 180 kalvingen per jaar

Christa runt samen met echtgenoot Marc en hun zonen Tiemen en Jarich het vleesvee- en akkerbouwbedrijf van de familie Cocquyt-Loyson in Pittem. Op het bedrijf Cocquyt zijn er 180 kalvingen per jaar. Christa is heel enthousiast over de voordelen van CowsOnWeb. “We hoeven niet meer ’s nachts elke drie uur op te staan om te zien of er een kalving staat te gebeuren. Dat geeft meer gemoedsrust. We kunnen ons werk overdag ook beter plannen, ook voor de veearts. Het is al gebeurd dat we een paar kalvingen laten samenkomen zodat hij minder heen en weer hoeft te rijden. Ons sociaal leven is veel verbeterd. Vroeger kwam er iemand na een paar uur van een feest naar huis. Nu weten we perfect of we een kalving moeten verwachten. Onze zonen zijn getrouwd met een vrouw die buitenshuis werkt. Voor hen is het ook aangenamer wanneer ze pas van huis weg hoeven als het moment van een kalving echt dichtbij is. Naast de sociale en familiale meerwaarden, is er uiteraard ook een economisch voordeel. “Door de temperatuur te monitoren, zijn we er op tijd bij. Er is minder uitval bij koeien en kalveren. Kalvingen op het juiste moment geven gezondere kalveren en bij de koe een betere genezing van de baarmoeder na een keizersnede. Bij sommige koeien valt het bevallingsproces niet op tijdens een visuele controle. Het kalf wordt dan doodgeperst. Bij zwaardere kalveren of draaiingen, of bij kalveren die achterstevoren zitten, kunnen we voorkomen dat het verkeerd afloopt.”